در خرداد ماه سال جاری ساپرا ترابر به همراه سه مجموعه دیگر خود در گروه ساپرا ، به مجله ترابران پیوست و تا کنون هفت شماره از آن به چاپ رسیده است.

 

 

 

 

      

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS